ΙΕΠ

 

 
 
 
Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
 
 
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου.

Το συστεγαζόμενο 2θέσιο νηπιαγωγείο «Μαρία Ρεντζέπη και ΣΙΑ Ε.Ε.» εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Μενελάου 27-29 και αδειοδοτήθηκε το 2010. Διαβάστε Περισσότερα...
 
 
 
 
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας