Προνήπιο τμήμα

 
4 ετών
 

 
 
 
 
Προνήπιο Β (4 ετών) - Πρότυπος Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΜΑΡΗ ΡΕΝΤΖΕΠΗ - Καλλιθέα
 
 
 
Βασικός μας στόχος είναι η συμμετοχή των παιδιών σε παιδαγωγικές ομάδες ποικίλων δραστηριοτήτων με συνοδεία πάντα συναισθηματικής στήριξης και πλαισίωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Καλλιέργεια του προφορικού λόγου με συμμετοχή σε δοκιμασίες σειροθέτησης με ταυτόχρονη περιγραφή ιστοριών μέσα από εικόνες.
 • Συζήτηση- ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων από το οικείο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά λαμβάνουν πληροφορίες μέσα από ποικίλα και σύγχρονα εποπτικά μέσα.
 • Ασκήσεις ακουστικής διάκρισης, μνήμης ακολούθως και οπτικής μνήμης.
 • Κατάκτηση πρώτων μαθηματικών εννοιών
 • Κατάκτηση πρώτων μαθηματικών εννοιών ποσότητας και μέσα από την αντιστοίχιση αριθμητικών συμβόλων και την γραφή αυτών.
 
 
 
 
 • Ασκήσεις προγραφής με γραφισμούς
 • Περιβαντολογική αγωγή.
 • Ενασχόληση με εικαστικές τέχνες όπως: ζωγραφική- κατασκευές- κολλάζ - ¬χαρτοκολλητική- χαρτοκοπτική-πηλοπλαστική.
 • Μουσειακή αγωγή με συχνές επισκέψεις σε μουσεία.
 • Διάλειμμα, παιχνίδι στον κήπο.
 • Μουσικό-κινητική αγωγή
 • Ψυχοκινητικές ασκήσεις με πιο σύνθετες ασκήσεις χωρικής αντίληψης
 • Παραμύθι - δραματοποίηση – κουκλοθέατρο- θεατρικό παιχνίδι δραματοποιώντας ρόλους μέσα από γνωστά παραμύθια
 • Ξένη γλώσσα
 • Γεύμα- καθαριότητα - τακτοποίηση τάξης.
 • Ομαδικό παιχνίδι – τραγούδι - απασχόληση στις γωνίες - παιχνίδι στον κήπο.
 • Ελεύθερο παιχνίδι - προαιρετικές δραστηριότητες.
 • Ανάπαυση για όσα παιδιά το επιθυμούν.• Αναχώρηση.
 

 

Προνήπιο - Photo Gallery