Προνήπιο τμήμα Α'

 
3 ετών
 

 
 
 
 
Κύριο μέλημα μας είναι η συμμετοχή των μικρών παιδιών σε μια ομάδα με αγάπη, στοργή και με παράλληλη καλλιέργεια των ικανοτήτων της ηλικίας αυτής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Καλλιέργεια του προφορικού λόγου – εμπλουτισμός λεξιλογίου με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό , ειδικών καρτών κατονομασίας αντικειμένων και απλών ενεργειών.
 • Καλλιέργεια του προφορικού λόγου με άκουσμα παραμυθιού και συμμετοχή σ’ αυτό.
 • Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας με χρήση κηρομπογιάς, ξυλομπογιάς, πινέλου, ψαλιδιού και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.
 • Αισθητικός τομέας: ζωγραφική - κατασκευές - κολλάζ - χαρτοκολλητική - χαρτοκοπτική.
 
 
 
Προνήπιο Α (3 ετών) - Πρότυπος Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΜΑΡΗ ΡΕΝΤΖΕΠΗ - Καλλιθέα
 
 
 
 
 • Συζήτηση- ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων με βάση τον σχεδιασμό μικρών project.
 • Ασκήσεις προγραφής.
 • Κατάκτηση πρo-μαθηματικών εννοιών μέσα από την προσέγγιση των πρώτων μαθηματικών εννοιών της ποσότητας και της πληθυκότητας.
 • Μουσικό-κινητική αγωγή
 • Ψυχοκινητικές ασκήσεις Δίνεται μεγάλη έμφαση σε ασκήσεις αντίληψης του χώρου και τοποθέτησης του εαυτού τους σ’ αυτόν.
 • Θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά ασχολούνται με την ευχαρίστηση του ακούσματος παραμυθιών και την έκφρασή τους μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.
 • Παραμύθι - κουκλοθέατρο.
 • Ξένη γλώσσα.
 • Ομαδικό παιχνίδι – τραγούδι
 • Διάλειμμα, παιχνίδι στον κήπο.
 • Ομαδικό και ελεύθερο παιχνίδι στον κήπο. Τα παιδιά ψυχαγωγούνται με ομαδικά και ελεύθερα παιχνίδια στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
 • Γεύμα- καθαριότητα - τακτοποίηση τάξης
 • Ανάπαυση για όσα παιδιά το επιθυμούν.
 • Αναχώρηση.
 

 
Προνήπιο Α' - Photo Gallery