Μεταβρεφικό τμήμα

 
18 μηνών - 2 ετών
 

 
 
 
 
Με πολύ στοργή και φροντίδα δημιουργήσαμε μέσα, στον παιδικό μας, ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον που σέβεται τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πολύ μικρού παιδιού.

Με αγάπη και συνεχή ενθάρρυνση θέλουμε τα πολύ μικρά παιδιά μας να εξελίξουν τη σωματική , νοητική και ψυχική τους ανάπτυξη.

Βασικό εργαλείο στη παιδαγωγική μας θεώρηση γι’ αυτή την τόσο ευαίσθητη ηλικία είναι το παιχνίδι. Είναι γνωστό ότι το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από το παιχνίδι . Είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο το παιδί, διακρίνει όλα όσα το περιστοιχίζουν. Το εργαλείο που θα το βοηθήσει να αγγίξει και θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το περιβάλλον του. Μέσω του παιχνιδιού, το παιδί μαθαίνει να αλληλοεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους, να γνωρίζει τον εαυτό του και να καλλιεργεί σιγά σιγά όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν μακροπρόθεσμα να κατακτήσει και να αναπτύξει τους βασικούς γνωστικούς τομείς ανά αναπτυξιακό στάδιο.

Προσαρμογή στο καινούριο περιβάλλον Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να γνωρίσουν με ηρεμία και χαρά το καινούριο περιβάλλον τους. Ασχολούμαστε ατομικά με κάθε παιδί το οποίο δημιουργεί σχέση αρχικά με τη δασκάλα του, και στη συνέχεια επιδιώκουμε να σχηματίσουμε μικρές ομάδες, ώσπου να γίνουμε σιγά σιγά μια μεγάλη ομάδα. Επιδιώκουμε να χτίσουμε μαζί με τα παιδιά το αίσθημα της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής πραγματοποιούνται πολλά παιχνίδια γνωριμίας κι επικοινωνίας, σωματικής επαφής και εμπιστοσύνης.
 
 
 
Μεταβρεφικό (18 μηνών - 2 ετών) Τμήμα - Πρότυπος Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΜΑΡΗ ΡΕΝΤΖΕΠΗ - Καλλιθέα
 
18 ΜΗΝΩΝ – 2 ΕΤΩΝ

  • Κοινωνικοποίηση
  • Αναπτύσσουμε τη γλωσσική ικανότητα
  • Μουσικοκινητικά παιχνίδια
  • Κίνηση στο χώρο
  • Νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη
  • Γνωρίζουμε διάφορα υλικά μέσα από αισθητηριακά παιχνίδια – messi play
  • Εικαστικές δημιουργίες
  • Γευστικές απολαύσεις
 
 
 
 

 
Μεταβρεφικό - Photo Gallery