Τμήμα Νηπιαγωγείου

 
5 ετών
 

 
 
 
 
Νήπιο (5 ετών) - Πρότυπος Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο ΜΑΡΗ ΡΕΝΤΖΕΠΗ - Καλλιθέα
 
 
 
Κεντρικός παιδαγωγικός μας στόχος είναι η καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων της Α΄ Ανάγνωσης και της Α΄ Γραφής, η συγκέντρωση στην ολοκλήρωση μιας δοκιμασίας αλλά και η καλλιέργεια του κειμενικού, προφορικού και αφηγηματικού λόγου.

Στοχεύουμε στην κατάκτηση προμαθηματικών εννοιών μέσα από γνωριμία με τις έννοιες μέτρησης του χώρου, του χρόνου, του όγκου κ.α. αλλά και την εκμάθηση των αριθμητικών συμβόλων μέχρι το 10.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Νοητικός τομέας – Διαθεματικές ενότητες. Τα νήπια προσλαμβάνουν πληροφορίες από το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και από άλλους επιστημονικούς χώρους που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των νηπίων π.χ. ιστορία, διάστημα κ.λ.π.
 • Καλλιέργεια προφορικού λόγου με αφήγηση παραμυθιών πιο συνθετης και ανεπτυγμένης δράσης με συνεχόμενη προφορική αφήγηση λόγω χρήσης πιο σύνθετων προτάσεων.
 • Συστηματικές ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας για καλλιέργεια της ικανότητας εντοπισμού και χειρισμού των διακριτών μερών του προφορικού λόγου (φώνημα – συλλαβή – λέξη).
 • Περιβαντολλογική αγωγή με επισκέψεις σε χώρους οικολογικού ενδιαφέροντος και συζητήσεις για τα προβλήματα που επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον.
 • Άκουσμα παραμυθιού για ψυχαγωγικό σκοπό.
 • Ασκήσεις ακουστικής μνήμης.
 
 
 
 
 • Ασκήσεις προγραφής-Προσέγγιση γραφής και ανάγνωσης.
 • Ασκήσεις προ-μαθηματικών εννοιών.
 • Προσέγγιση πρώτων μαθηματικών εννοιών.
 • Μουσειακή αγωγή.
 • Διάλειμμα -παιχνίδι στον κήπο.
 • Γλυπτική – ζωγραφική – πηλοπλαστική - κολλάζ.
 • Μουσικό - κινητική αγωγή.• Ψυχοκινητικές ασκήσεις.
 • Θεατρικό παιχνίδι.
 • Ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά).
  Στο χώρο μας επιδιώκουμε συστηματικά την επαφή των νηπίων με ακούσματα και άλλων, από την μητρική, γλωσσών μέσα από τραγούδια και την εκμάθηση βασικών λέξεων και μικρών προτάσεων πάντα σε επικοινωνιακό πλαίσιο.
 • Γνωριμία με τους υπολογιστές.
 • Ελεύθερη απασχόληση στην γωνιά δραστηριοτήτων.
 • Ελεύθερο παιχνίδι - προαιρετικές αθλητικές δραστηριότητες.
 
 

 • Η επιστημονική θεώρηση ότι η προσχολική αγωγή είναι το κατώφλι της σχολικής, μας οδήγησε στη καλλιέργεια και ανάπτυξη ιδιαίτερων γνωστικών δεξιοτήτων της προσχολικής ηλικίας όπως
 • Προφορικός λόγος και γλωσσική έκφραση,
 • Ακουστική μνήμη
 • Οπτική μνήμη
 • Ακουστική διάκριση και φωνολογική ενημερότητα
 • Πρώτη Ανάγνωση και Πρώτη Γραφή.
Μία με δύο φορές το μήνα το προνηπιακό και νηπιακό τμήμα του σχολείου μας επισκέπτεται μουσεία, χώρους εργασίας και θα παρακολουθεί παιδικές θεατρικές παραστάσεις.
Μία φορά το μήνα τα παιδιά του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν στον χώρο τους παραστάσεις κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών.
Επίσης τα παιδία θα ευαισθητοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος με ποικίλες δραστηριότητες σε συνεργασία με έγκυρες οικολογικές οργανώσεις. Το σχολείο μας θα τους παρέχει χώρους κατάλληλους για την καλλιέργεια φυτών και λουλουδιών και την επαφή με μικρά κατοικίδια ζώα.
Το πρόγραμμα μας περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προετοιμασία του παιδιού για την ένταξη του στην μετέπειτα σχολική ζωή με απόλυτη επιτυχία.
Τέλος το σχολείο μας αγαπά και πιστεύει στην αθλητική αξία, και θεωρεί ότι είναι καθήκον να φέρουμε τα παιδιά από αυτή την ηλικία σε επαφή με τα βασικά αθλήματα για να τα αγαπήσουν και να εξοικειωθούν με αυτά.
 
 

 
Νήπιο - Photo Gallery